Адвокатска кантора Консус

ул. “Съборна" 4 вх. В, ет. 1

София, България
тел: 0889230427
факс: 9810103

 

 

 

Адвокатска кантора Консус

ул. “Съборна" 4 вх. В, ет. 1

София, България
тел: 0889230427
факс: 9810103

 

Home | За контакти

 

 

 
 
 
 

 

От основаването си през 1992г. Адвокатска кантора Консус извършва:

 

• абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.;
• процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;
• юридически консултации във всички области на правото;
• подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания;
• изготвяне на граждански и търговски договори;
• учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съд, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
• предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
• изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
• изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;
• съдействие при придобиване на българско гражданство;
• правно съдействие пред държавни и общински органи;
• правно съдействие пред органите на досъдебното наказателно производство;

 

Надявам се да Ви бъдем полезни. В случай че имате запитвания или желаете лична консултация или среща, моля свържете се с нас.

 

С уважение,

 

Адвокат Веселин Кардашев

Доктор по право

Основател на Адвокатска кантора Консус

 

 

 

 

Добре дошли в страницата на Адвокатска кантора Консус.

 

Основаванa през 1992г.

 

 

 
© 2000-2010 Адвокатска кантора Консус    
     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Обикновен Пакет

 

 

99.99

 

 

 

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Стандартен Пакет

 

 

169.99

     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Премиум Пакет

 

 

269.99

     

 

Регистрация на фирма - ЕТ

Обикновен Пакет

 

 

89.99